Project informatie

  • Soort: Teamwerk
  • Opdrachtgever: VITO
  • Periode: 09/2020 - 02/2021
  • Project URL: https://sense-it.be/
  • (API niet meer actief)
  • Talen/frameworks: PHP, laravel

Sensormetingen voor een beter zicht op gewas groei

Ter opdracht van VITO werd er aan ons gevraag om een sensorbox te ontwerpen. Deze box bestaat uit een controller (Arduino) waaraan verschillende sensoren gekoppeld kunnen worden. Via Sigfox komen alle waardes van de verschillende sensoren in een webapplicatie terecht. De boer of VITO medewerker kan deze waarden vervolgens bekijken in tabellen en grafieken om hier voorspellingen mee te doen of om te zien wat de stand van zaken is.

Overzichtsfilmpje: