Project informatie

  • Soort: Teamwerk
  • Opdrachtgever: Dirk Depeuter
  • Periode: 09/2020 - 12/2020
  • Resultaat: Analyse- en ontwerprapport

Gecentraliseerde tool voor het verwerken van trainingssessies

Voor het vak Professional Skills 2 binnen de bachelor toegepaste informatica aan Thomas More Geel, wordt er jaarlijks een trainingssessie gegeven door de studenten. De verwerking van alle zaken die met deze sessies te maken hebben gebeurt via verschillende documenten en formulieren. Omdat dit erg onoverzichtelijk is wil Dirk Depeuter (verantwoordelijke trainingssessies) hiervoor een tool ontwikkelen die het hele proces centraliseert.


Deze opdracht omvatte het voorbereidend werk om deze applicatie te ontwikkelen. Dit gebeurde door een analyse-en ontwerp rapport op te stellen. In dit rapport werden de doelgroepen en doelstellingen van de applicatie vastgelegd. Ook werd er een usecasediagram gemaakt met uitgebreide usecasebeschrijvingen aangevuld met schermen van het prototype.